+31 (0)88-1344555 info@lasinstituut.nl
Selecteer een pagina

1-daagse workshop: Technische eisen voor het lassen van staalconstructies

 

1-daagse workshop: Technische eisen voor het lassen van staalconstructies conform NEN-EN 1090-2:2018

In NEN-EN 1090-2 norm zijn de spelregels voor het vervaardigen van staalconstructies vastgelegd. Op 1 augustus 2018 is de nieuwe versie van vervaardigingsnorm NEN-EN 1090-2:2018 gepubliceerd.

EN 1090-2 wordt sinds het verschijnen in 2008 in de meeste staalconstructiebestekken en bestekken van de overheid (o.a.) de ROK toegepast. 

Voor EXC2, EXC3 en EXC4 moet de lascoördinatie plaatsvinden gedurende het uitvoeren van het lassen door lascoördinatie personeel, op een juiste manier gekwalificeerd voor en ervaren met de laswerkzaamheden waar ze toezicht op houden, zoals gespecificeerd in EN-ISO 14731. Met betrekking tot de laswerkzaamheden waarop toezicht wordt gehouden, moet het lascoördinatie personeel technische kennis hebben inhoudelijk over de actuele EN normen.

In EN 1090-2:2018 worden eisen gesteld zoals de kwaliteitsbeheersing van het lasproces, bepalen van het Niet Destructief Onderzoek (NDO) en acceptatiecriteria, opstellen lasplan, de lasmethodekwalificaties, de lasserskwalificaties, de lasprocedures, Inspectie tijdens voor-, tijdens- en na het lassen, wat moet de lascoördinator weten voor het lassen aan tijdelijke constructies volgen eurocode 3, enzovoort.

De Groot LPMW Lasinstituut heeft zitting in de NEN-normcommissie 341008

 

Doel van de Workshop:

Het vergroten van kennis op het gebied van technische eisen en normen voor staalconstructies betreft NEN-EN 1090-2:2018, zodat deze positief kunnen bijdragen aan het productieproces.

Locatie, data en tijd van deze 1-daagse workshop:

Locatie Sliedrecht woensdag 6 juni 2019 van 9:00 tot 16:00 uur

Onderwerpen:

 • Globale kennismaking met CE-markering;
 • Eisen voor tijdelijke constructies volgen eurocode 3;
 • Basisproducten (plaatkwaliteit);
 • Geometrische toleranties;
 • De lascoördinator taken en verantwoordelijkheden;
 • Uitvoeringsklasse (EXC) & kwaliteitseisen; * Opstellen van afgeleide lasmethodebeschrijvingen (WPS) volgens EN-ISO 15607;
 • Hecht lasmethodebeschrijvingen (WPS), maximumlengte van de hechten;
 • Goedkeuring van lasmethoden volgens NEN-EN-ISO 15610 t/m 15614-serie;
 • Afnemen van lasmethodekwalificatie volgens EN-ISO 15614-1;
 • Afnemen van lassers kwalificatie volgens EN-ISO 9606-1;
 • Verlengen lasserskwalificatie, optie A, B of C;
 • Bewerkingen (ponsen, thermisch snijden- introductie van (p)CPS en CPQR-);
 • Het maken van een overzichtslijst betreffende lasmethodekwalificaties (WPQR);
 • De minimale voorwarmtemperatuur berekenen volgens NEN-EN 1011-2
  aan de hand van de materiaalcertificaten, toevoegmateriaal en lasparameters;
 • Eisen voor tussentijdse controle en aanvaardingscriteria;
 • Lasonvolkomenheden, lasonderzoeksomvang en acceptatiecriteria;
 • Bepalen van het Niet Destructief Onderzoek (NDO), wachttijden en acceptatiecriteria;
 • Introductie van las klasses –WICs- ( opsplitsen van het NDO a.d.h.v. risico las);
 • Niet Conformiteits Rapport (NCR);
 • Eisen voor lasidentificatie en traceerbaarheid
 • Uitbesteding van laswerkzaamheden;
 • Opstellen lasplan (hoofdstuk §7.2);
 • Kwaliteitsdocumenten.

Onderwerpen Practicum:

 • Wachttijden voor Niet Destructief Onderzoek (NDO) bepalen;
 • Bepalen van het Niet Destructief Onderzoek (NDO) en acceptatiecriteria;
 • Opstellen van een Niet Conformiteits Rapport (NCR).

De procedures in het kader van het FPC-certificaat dienen aangepast aan de nieuwe versie. Tijdens deze workshop worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

Werkwijze:

De workshop wordt gegeven door Marchel Kaspers, een zeer ervaren lasdeskundige. Je ontmoet vele vakgenoten, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring doorgaans als bijzonder waardevolle aanvulling wordt ervaren.

Bestemd voor:

Lascoördinatoren en werkvoorbereiders binnen constructiebedrijven, toezichthouders van overheidsbedrijven of onafhankelijke lasspecialisten, Kwaliteitsdienstmedewerkers en een ieder die te maken heeft/krijgt met kwaliteitsborging.

Certificering:

Deze workshop levert punten op voor certificering van laskaderpersoneel.

Prijs:

De prijs voor deze workshop inclusief lunch, cursusmateriaal en deelname verklaring is: € 340,00 exclusief BTW.

Lascursus NIL

Waarom kiezen voor het Lasinstituut

✔ Hoog slagingspercentage
✔ NIL-erkend diploma
✔ Gestandaardiseerde werkstukken
✔ Extra veel praktijkles
✔ Goed lesmateriaal
✔ Instructeurs >20 jaar (praktijk)ervaring
✔ Overdag, ’s avonds en op zaterdag
✔ Meerdere vestigingen + op locatie

Contact

Wil je meer informatie? Je kunt contact met ons opnemen via: 088-1344555 of per e-mail: info@lasinstituut.nl.