+31 (0)88-1344555 info@lasinstituut.nl
Selecteer een pagina

Handvaardigheidsopleidingen

Handvaardigheid: Lassen met praktijk ervaring

Handvaardigheid- en praktijkopleidingen zijn opleidingen waarbij je leert om een lasproces toe te passen in de praktijk.

Onze lasopleidingen

Onder handvaardigheid- en praktijkopleidingen vallen de volgende opleidingen:

Wat leer je tijdens een handvaardigheidsopleiding?

De handvaardigheid- of praktijkopleidingen zijn toegespitst op het leren lassen van bovenstaande lasprocessen in de praktijk. In al deze lasopleidingen zit echter ook een stukje theorie verwerkt, welke aan de hand van een examen wordt getoetst.

Lassen met leer problematiek of taalbarrière?

Wanneer er bijvoorbeeld in verband met leerproblematiek of een taalbarrière weinig perspectief is om ook het theoretische onderdeel van de handvaardigheid- of praktijkopleidingen tot een succes te brengen, kan er worden gekozen voor een praktijkdiploma. In dit geval wordt de theorie buiten beschouwing gelaten en doet de kandidaat enkel een praktijkexamen. Desgewenst kan later de theorie alsnog worden behaald, waarna het diploma wordt omgezet naar een regulier diploma.

Lassen in de praktijk: Verschillende niveaus

De handvaardigheid- of praktijkopleidingen zijn onderverdeeld in vier niveaus. Ook wanneer je nog geen ervaring hebt met het lasproces. dan begin je gewoon bij de basis op niveau 1.

Heb je al wat ervaring met het desbetreffende lasproces (bijvoorbeeld vanuit de praktijk, of een voorgaande opleiding), dan heb je de mogelijkheid om in te stromen op een hoger niveau. In principe geldt een vrije instroom t/m niveau 3.

Naast niveau wordt onderscheid gemaakt in de verschillende lasprocessen en materialen. Voor de lasprocessen TIG en MAG geldt dat er gekozen dient te worden voor een specifieke materiaalsoort aluminium (enkel in het geval van TIG), staal en RVS.

Wil je weten of dit voor jou een verstandige optie is, dan kunnen we dit voor je beoordelen aan de hand van een vrijblijvende testdag.

Lascursus NIL