Lasinspectieopleidingen

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Visueel lasinspecteur level 1 – VT-w 1

Visueel lasinspecteur level 2 – VT-w 2

CSWIP Welding Inspection

International Welding Inspector Comprehensive level (IWI-C)

Visuele Lasinspectie

Vanuit wet- en regelgeving en volgens NEN-EN 1090 worden er binnen de lastechnische industrie steeds strengere eisen gesteld aan het verrichte laswerk. Om lasonvolkomenheden hierbij in een vroegtijdig stadium op te sporen, is een juiste visuele inspectie van essentieel belang. Het Lasinstituut is gespecialiseerd in het geven van lasinspectieopleidingen. Certificatie is op basis van de norm ISO 9712.

Theorie en praktijk

Waar andere opleidingsinstituten vooral veel nadruk leggen op de theorie, besteden wij juist veel aandacht aan de praktijk. Daarvoor heet De Groot LPMW Lasinstituut speciale werkstukken laten ontwikkelen, voor iedereen gelijk. Daardoor komen alle lasfouten aan bod en kunnen de werkstukken gezamenlijk besproken worden. Bovendien zijn onze werkstukken heel licht van gewicht waardoor we flexibel zijn in het verzorgen van de opleiding.

Inspectie-opleidingen

De Groot LPMW Lasinstituut biedt opleidingen tot Visueel Lasinspecteur op twee deskundigheidsniveaus. De opleidingen staan onder auspiciën van DNV GL. Daarnaast verzorgen wij sinds dit jaar in samenwerking met DT-Welding en TWI de opleidingen CSWIP.

Waneer en waar?

Als één van de weinige opleidingsinstituten in Nederland kun je bij ons zowel overdag als ’s avonds de opleiding volgen. Kijk in de opleidingskalender voor de mogelijkheden.