+31 (0)88-1344555 info@lasinstituut.nl
Selecteer een pagina

Visueel lasinspecteur level 1 VT-w 1

Visueel Lasinspecteur level 1 (VT-w1)

De Visueel Lasinspecteur (VT-w) is verantwoordelijk voor het, volgens vastgestelde normen, visueel inspecteren van verbindingen, die door middel van smeltlassen tot stand zijn gekomen. De 3-daagse opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 1 (VT-w1) biedt inzicht in alle facetten van het visueel beoordelen van lasonvolkomenheden in staal en roestvaststaal volgens NEN-EN-ISO 5817 en in aluminium volgens EN-ISO 10042.

Doel van de opleiding

Deelnemers aan de opleiding vergroten hun kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen door middel van zowel theoretische als praktijkinformatie. Zij zijn na de opleiding in staat om zelfstandig gebreken in gelaste delen te signaleren en te meten.

Bestemd voor

De opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 1 (VT-w1) is bestemd voor QA-QC medewerkers, lascoördinatoren of lassers die lasverbindingen willen gaan controleren volgens NEN-EN-ISO 5817. Een deelnemer die is gecertificeerd op niveau 1, is niet verantwoordelijk voor de keuze van de te gebruiken visuele inspectiemethode, noch voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten. Een persoon gecertificeerd op niveau 1 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren volgens schriftelijke instructies en onder leiding van personeel opgeleid op niveau 2

Duur van de opleiding

4 dagen of 8 avonden (plus 1 dag examen)

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week.*

Wanneer?

Zie de opleidingskalender voor de mogelijkheden.

Examen en Certificaat

Aan het einde van de opleiding vindt er een theoretisch en praktijkexamen plaats. Het examen wordt afgenomen door een geaccrediteerde examenorganisatie onder toezicht en verantwoording van DNV-GL. Na een positief behaald resultaat, een goed afgelegde ogentest en een verklaring van minimaal 1 maand werkervaring ontvangt u het certificaat Visueel Lasinspecteur niveau 1 (VT-w 1). Het DNV-GL certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17024.

Aanmelden

Hebben we u overtuigd of wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 088-1344555 of per e-mail via info@lasinstituut.nl. Of schrijf direct in via het inschrijfformulier.

Toelating

Toelatingseisen

Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal is kennis van de lastechniek een vereiste.

Inhoud
  • Lasproces herkenning
  • Herkennen van lasfouten
  • Visuele lasinspecties uitvoeren conform NEN-EN-ISO 5817
  • Definities van lasfouten volgens NEN-EN-ISO 6520-1
  • Praktisch meten van diverse lasverbindingen
  • Rapporteren van de resultaten
  • Het leren lezen en interpreteren van een lasmethode- beschrijving (WPS)
Lascursus NIL