International Welding Practitioner (IWP) bij VDL

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Opleiding tot Meesterlasser (IWP)

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3.765,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal

Planning

 • 6 oktober 2020 – Locatie: Breda – Avondopleiding

Avondprogramma van 18:30 tot 21:30 uur, eens per week

Omschrijving

Voor wie

Een opleiding van lastechnisch kader voor medewerkers die in een bedrijf belast zijn met leidinggeven aan en toezicht houden op de praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en verschillende lasprocessen zoals:

 • Voorbereiding;
 • Lasproceskeuze;
 • Uitvoering en kwaliteitsbewaking.

Deze opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijn van de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF).

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 schooljaar (86 uur theorie) en een gedeelte praktijk overdag.

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week. (Let op: dit is enkel een indicatie, en verschilt per kandidaat)

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Deze worden afgenomen door het NIL (Nederlands Instituut voor de Lastechniek). Bij voldoende resultaat verstrekken zij het internationale diploma “International Welding Practitioner” .

Certificaten / Diploma

Na afronding ontvang je het IWP-diploma.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van annuleren is LASINSTITUUT gerechtigd om de volgende kosten bij VDL in rekening te brengen:

 • –  Bij annulering tot één maand voor aanvang van de opleiding: 0% van de opleidingsprijs;
 • –  bij annulering tussen één maand en één week voor aanvang van de opleiding: 25% van de opleidingsprijs;
 • –  bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding: 50% van de opleidingsprijs.

Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Het staat VDL in geval van uitval vrij om vervangende kandidaten aan te dragen.

Toelatingseisen

Het overleggen van een kopie van:

 • Het diploma EWF/IIW-diploma Pijplasser.
 • Een diploma dat op 1 maart van het examenjaar geldig is.
 • Lasserskwalificatiecertificaat EN ISO 9606-1 / EN 287-1 in H-L045 ss nb, of dit certificaat onder ASME IX 6G.
 • Lasserskwalificatiecertificaat EN ISO 9606-2/ EN 287-1 in H-L045 ss nb, of dit certificaat onder ASME IX 6G.
 • Lasserskwalificatiescertificaat PE ss nb ISO 9606/ EN 287-1/ ASME IX in ten minste 1 lasproces.
 • Lasserskwalificatiescertificaat PC en een lasserskwalificatie-certificaat PF ss nb beide volgens ISO 9606/ EN 287-1/ ASME IX in ten minste 1 lasproces.

Boven genoemde certificaten in combinatie met:

 • Een diploma NIL niveau 3 (gronddiploma).
 • Een diploma NIL niveau 4 (vakdiploma).
 • Een theorie-verklaring EWF/IIW Pijplasser.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring en een aanbevolen leeftijd van minimaal 21 jaar.
 • Het Curriculum Vitae van de kandidaat met relevante werkervaring en opleidingen.
 • Een door de huidige werkgever afgegeven en getekende functiebeschrijving van de kandidaat met daarin aangegeven de lasprocessen die de kandidaat last en heeft gelast.

Uitzonderingen: Aan de examencommissie kan een verzoek tot toelating tot de opleiding en het examens worden voorgelegd. Getoetst wordt op aanwezige kennis en relevante werkervaring, de commissie bepaalt op welke wijze getoetst wordt. Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen door de opleidingsinstelling als gast tot de opleiding worden toegelaten maar mogen niet deelnemen aan het examen.

Inhoud

Inhoud opleiding IWP

 • Lasprocessen en apparatuur.
 • Materialen en materiaalgedrag bij het lassen.
 • Constructie en ontwerp.
 • Fabricage en toepassing.
 • Praktijk en demo’s (let op de praktijk is een verplicht onderdeel van de opleiding).
 • Examen

Lunch/Diner

Op de opleidingslocatie zullen water, koffie en thee beschikbaar zijn. Er wordt bij een avondopleiding vanuit gegaan dat de cursist reeds de gelegenheid heeft gehad om te eten.

Inschrijven

Click or drag a file to this area to upload.

De Groot LPMW Lasinstituut

 

Astrid Dirkzwager

Opleidingscoördinator

088 – 13 44 555
a.dirkzwager@lasinstituut.nl

Jannes Ottevanger

Marketing & Sales Coördinator

088 – 13 44 555
j.ottevanger@lasinstituut.nl