Visueel Lasinspecteur level 2 bij VDL (VT-w2)

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Opleiding tot Visuele Lasinspecteur level 2 (VT-w2)

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.575,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal

Planning

De planning wordt in overleg met de desbetreffende VDL-bedrijven samengesteld

Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers: 7.
De groepsgrootte varieert van minimaal 7 tot maximaal 14 personen.

Locatie

In overleg met De Groot LPMW Lasinstituut en VDL Opleidingen af te stemmen. Opleiding vindt plaats op een van de deelnemende VDL-locaties. Indien door de deelnemende VDL-bedrijven geen groepje van ten minste 7 kandidaten kan worden gevormd, wordt samen met De Groot LPMW Lasinstituut gekeken naar de mogelijkheden op eigen vestigingen.

Omschrijving

Omschrijving

Visueel Lasinspecteur level 2 (VT-w2)

De 6-daagse opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 2 (VT-w2) biedt inzicht in alle facetten van het visueel beoordelen van lasonvolkomenheden in staal en roestvaststaal volgens NEN-EN-ISO 5817.

Doel van de opleiding

Deelnemers aan de opleiding vergroten hun kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen door middel van zowel theoretische als praktijkinformatie. Zij zijn na de opleiding in staat om zelfstandig gebreken in gelaste delen te signaleren en te meten.

Bestemd voor

De opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 2 (VT-w2) is bestemd voor QA-QC medewerkers, lascoördinatoren die lasverbindingen willen gaan controleren en de resultaten gaan rapporteren. Deelnemers die zijn gecertificeerd op niveau 2 hebben de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens Europese norm zoals NEN-EN-ISO 5817.

Inhoud

 • Inleiding lasprocessen
 • Materialen kennis
 • Visuele inspectie technieken
 • Lasnaadaanduidingen volgens ISO 2253
 • Visuele lasinspecties uitvoeren conform NEN-EN-ISO 5817
 • Definities van lasfouten volgens NEN-EN-ISO 6520-1
 • Praktisch meten van diverse lasverbindingen
 • Opstellen van een inspectie rapport aan de hand van de Europese normen
 • Rapporteren over de resultaten van het visuele las- onderzoek
 • Niet Destructief Onderzoek technieken (NDO)
 • Het leren lezen en interpreteren van een lasmethode- beschrijving (WPS)

Annuleringsvoorwaarden

In geval van annuleren is LASINSTITUUT gerechtigd om de volgende kosten bij VDL in rekening te brengen:

 • –  Bij annulering tot één maand voor aanvang van de opleiding: 0% van de opleidingsprijs;
 • –  bij annulering tussen één maand en één week voor aanvang van de opleiding: 25% van de opleidingsprijs;
 • –  bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding: 50% van de opleidingsprijs.

Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Het staat VDL in geval van uitval vrij om vervangende kandidaten aan te dragen.

Toelatingseisen

Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal is kennis van de lastechniek een vereiste.

Lunch/Diner

Op de opleidingslocatie zullen water, koffie en thee beschikbaar zijn. Er wordt tevens gezorgd voor een lunch.

Inschrijven

De Groot LPMW Lasinstituut

 

Astrid Dirkzwager

Opleidingscoördinator

088 – 13 44 555
a.dirkzwager@lasinstituut.nl

Jannes Ottevanger

Marketing & Sales Coördinator

088 – 13 44 555
j.ottevanger@lasinstituut.nl