European Welding Coordination Personnel Specific level (EWCP-S) bij VDL

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Opleiding tot lascoördinator EWCP-S (voorheen RWC-S)

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € x.xxx,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal.

Wanneer en waar

Wanneer en waar?

Locatie:      De Groot LPMW Lasinstituut Breda, Weidehek 24 Breda (Let op: Locatie kan nog wijzigen)

Start:          Dinsdag 10 maart 2020

Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers: 7.
De groepsgrootte varieert van minimaal 7 tot maximaal 14 personen.

Omschrijving

EWCP-S (voorheen RWC-S)

Met de toenemende Europese wetgeving, zoals NEN-EN 1090, wordt de functie van de lascoördinator steeds belangrijker. Dit heeft vooral consequenties voor de laswerkzaamheden bij staalconstructiebedrijven. Om conform de NEN-EN 1090 de gewenste kwaliteit voor het lasproduct uit te voeren, dienen zij te beschikken over een lascoördinator minimaal niveau B. De NEN-EN 1090 verwijst voor het vereiste kennis- niveau van de lascoördinator op basis niveau naar de NEN-EN-ISO 14731. De lascoördinator is een persoon die binnen een bedrijf wordt aangesteld als algemeen aanspreekpunt voor lasprojecten c.q. laswerkzaamheden en inspecteren van laswerken.

Waarom de opleiding EWCP-S?

 • Kom in bezit van de juiste kennis op EWCP niveau S.
 • Technische kennis betreft constructiekoolstofstaal S355 t/m S700.
 • Conform de normen NEN-EN-ISO 14731, NEN-EN-ISO 3834 en NEN-EN 1090.
 • Bij een door het NIL erkend opleidingsinstituut.
 • Ontvang het EWF diploma EWCP-S na succesvolle afronding.

Doel van de opleiding

Lascoördinator niveau S beperkt zich tot staaltype tot en met S355; plaatdikte < 50mm en voor executieklasse 3; staaltype tot en met S700; plaatdikte < 25mm en kop en voetplaten t/m 75mm. Met de opleiding kunnen staalconstructiebedrijven op relatief korte termijn over een lascoördinator beschikken die op lastechnisch niveau voor executieklasse niveau 2 of 3 (EXC 2/ EXC 3) werkzaamheden kan uitvoeren.

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week. (Let op: dit is enkel een indicatie, en verschilt per kandidaat)

Studiemateriaal en diploma

Lasinstituut maakt gebruik van het studiemateriaal van het NIL. De opleiding wordt afgerond met een examen over de 4 lasmodules. Bij goed gevolg van alle modules ontvang je het landelijk erkende NIL diploma European Welding Coordination Personnel Specific level.

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 15 Annulering of wijziging van de inschrijving

1. Annulering van de inschrijving door Deelnemer is altijd mogelijk. Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

–      bij annulering tenminste één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 25% van het opleiding- en examengeld in rekening gebracht;

–      bij annulering tenminste één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van het opleidings- en examengeld in rekening gebracht;

–      bij annulering één week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is deelnemer het gehele opleidings- en examengeld verschuldigd.

2. Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

3. Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Toelatingseisen

Er zijn diverse mogelijkheden om toegelaten te worden voor de reguliere en de verkorte opleiding. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inhoud

 • Inhoud van de opleiding
 • Lasprocessen en apparatuur
 • Materialen en hun gedrag tijdens het lassen
 • Diverse onderzoekmethodes en lasinspecties
 • Acceptatiecriteria conform NEN-EN-ISO 5817, volgens tabel 17 NEN-EN 1090-2
 • Constructie en ontwerp
 • Globale kennismaking met CE markering
 • Eisen ten aanzien van de NEN-EN-ISO 3834, NEN-EN 1090-2
 • Plaats en verantwoordelijkheden van de lascoordina­tor binnen het bedrijf (NEN-EN-ISO 14731)
 • Fabricage en toegepaste Engineering

Seminar

 • Van pWPS tot WPS, goedkeuring van de lasmethode kwalificatie
 • Lasonvolkomenheden, lasonderzoek en acceptatie­criteria volgens NEN-EN-ISO 5817
 • Minimale eisen uitvoerings-/keuringsplan en lasplan
 • Bepalen van het Niet Destructief Onderzoek (NDO) en acceptatiecriteria

Opleiding in blokken

 • Blok 1 lasprocessen en apparatuur
 • Blok 2 Materiaal en materiaalgedrag tijdens het lassen
 • Blok 3 Constructie en ontwerp
 • Blok 4 Fabricatie en toegepaste engineering
 • Seminar NEN-EN 1090-2
Click or drag a file to this area to upload.