Selecteer een pagina

International Welding Practitioner (IWP) bij VDL

   

International Welding Practitioner (IWP)

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € x.xxx,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal

Wanneer en waar?

Wanneer en waar?

Locatie:      De Groot LPMW Lasinstituut Breda, Weidehek 24 Breda

Start:          Dinsdag 6 oktober 2020

Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers: 7.
De groepsgrootte varieert van minimaal 7 tot maximaal 14 personen.

Inhoud

Voor wie

Een opleiding van lastechnisch kader voor medewerkers die in een bedrijf belast zijn met leidinggeven aan en toezicht houden op de praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en verschillende lasprocessen zoals:

 • Voorbereiding;
 • Lasproceskeuze;
 • Uitvoering en kwaliteitsbewaking.

Deze opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijn van de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF).

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 schooljaar (86 uur theorie) en een gedeelte praktijk overdag.

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week. (Let op: dit is enkel een indicatie, en verschilt per kandidaat)

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Deze worden afgenomen door het NIL (Nederlands Instituut voor de Lastechniek). Bij voldoende resultaat verstrekken zij het internationale diploma “International Welding Practitioner” .

Certificaten / Diploma

Na afronding ontvang je het IWP-diploma.

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 15 Annulering of wijziging van de inschrijving

1            Annulering van de inschrijving door Deelnemer is altijd mogelijk. Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

-      bij annulering tenminste één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 25% van het opleiding- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering tenminste één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van het opleidings- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering één week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is deelnemer het gehele opleidings- en examengeld verschuldigd.

2            Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

3            Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het overleggen van een kopie van:

 • Het diploma EWF/IIW-diploma Pijplasser.
 • Een diploma dat op 1 maart van het examenjaar geldig is.
 • Lasserskwalificatiecertificaat EN ISO 9606-1 / EN 287-1 in H-L045 ss nb, of dit certificaat onder ASME IX 6G.
 • Lasserskwalificatiecertificaat EN ISO 9606-2/ EN 287-1 in H-L045 ss nb, of dit certificaat onder ASME IX 6G.
 • Lasserskwalificatiescertificaat PE ss nb ISO 9606/ EN 287-1/ ASME IX in ten minste 1 lasproces.
 • Lasserskwalificatiescertificaat PC en een lasserskwalificatie-certificaat PF ss nb beide volgens ISO 9606/ EN 287-1/ ASME IX in ten minste 1 lasproces.

Boven genoemde certificaten in combinatie met:

 • Een diploma NIL niveau 3 (gronddiploma).
 • Een diploma NIL niveau 4 (vakdiploma).
 • Een theorie-verklaring EWF/IIW Pijplasser.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring en een aanbevolen leeftijd van minimaal 21 jaar.
 • Het Curriculum Vitae van de kandidaat met relevante werkervaring en opleidingen.
 • Een door de huidige werkgever afgegeven en getekende functiebeschrijving van de kandidaat met daarin aangegeven de lasprocessen die de kandidaat last en heeft gelast.

Uitzonderingen: Aan de examencommissie kan een verzoek tot toelating tot de opleiding en het examens worden voorgelegd. Getoetst wordt op aanwezige kennis en relevante werkervaring, de commissie bepaalt op welke wijze getoetst wordt. Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen door de opleidingsinstelling als gast tot de opleiding worden toegelaten maar mogen niet deelnemen aan het examen.

Inhoud

Inhoud opleiding IWP

 • Lasprocessen en apparatuur.
 • Materialen en materiaalgedrag bij het lassen.
 • Constructie en ontwerp.
 • Fabricage en toepassing.
 • Praktijk en demo’s (let op de praktijk is een verplicht onderdeel van de opleiding).
 • Examen

​

Click or drag a file to this area to upload.

                Vragen?

     Contact VDL Hoofdkantoor

      Rob Bloks & Chantal Panjoel

    040 – 292 50 65
    opleidingen@vdl.nl

     Inhoudelijke vragen Lasinstituut

      Jannes Ottevanger &
      Astrid Dirkzwager

   088 – 13 44 555
   vdl-opleidingen@lasinstituut.nl