+31 (0)88-1344555 info@lasinstituut.nl
Selecteer een pagina

International Welding Specialist (IWS) bij VDL

   

International Welding Specialist (IWS)

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € x.xxx,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal

Wanneer en waar?

Wanneer en waar?

Locatie:      De Groot LPMW Lasinstituut Breda, Weidehek 24 Breda

Start:          Donderdag 8 oktober 2020

Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers: 7.
De groepsgrootte varieert van minimaal 7 tot maximaal 14 personen.

Inhoud

Voor wie

Een opleiding van lastechnisch kader voor medewerkers die in een bedrijf belast zijn met leidinggeven aan en toezichthouden op de praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en verschillende lasprocessen zoals:

 • Voorbereiding;
 • Vervaardiging;
 • Kwaliteitsbewaking;
 • Lasprocessen;
 • Bedrijfstechnische facetten van het lassen bij het productieproces.

Duur van de opleiding

Het betreft een 1-jarige opleiding van in totaal 120 uur. Indien je niet beschikt over een IWP diploma dan wordt de opleiding verlengt naar 2 jaar (222 lesuur), waarbij je in het eerste lesjaar een IWP diploma haalt en in het twee schooljaar IWS.

Examinering

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Deze worden afgenomen door het NIL (Nederlands Instituut voor de Lastechniek). Bij voldoende resultaat verstrekken zij het internationale diploma “International Welding Specialist” .

Certificaten / Diploma

Na afronding ontvang je in het eerste lesjaar een IWP-diploma en in het twee schooljaar het IWS-diploma.

 

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week. (Let op: dit is enkel een indicatie, en verschilt per kandidaat)

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 15 Annulering of wijziging van de inschrijving

1            Annulering van de inschrijving door Deelnemer is altijd mogelijk. Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

-      bij annulering tenminste één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 25% van het opleiding- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering tenminste één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van het opleidings- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering één week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is deelnemer het gehele opleidings- en examengeld verschuldigd.

2            Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

3            Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijn van de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF).

Let op: de opleiding zoals wij deze aanbieden is de eenjarige opleiding IWS, waarbij men kan instromen indien men beschikt over een IWP diploma.

Specifiek:

 • 1e leerjaar van de IWP/IWS opleiding bestaat minimaal 146 lesuren wordt afgesloten met een IWP examen. Toelating hiervoor is beschreven bij IWP.
 • 2e leerjaar is een doorlopend opleidingstraject van de IWS opleiding en bestaat minimaal uit 96 lesuren. Toelating tot het tweede leerjaar kan alleen als aan alle toetsingsvoorwaarden wordt voldaan.
 • Het Curriculum Vitae van de kandidaat met minimaal 2 jaar werkervaring in de lastechniek.
 • Een door de huidige werkgever afgegeven en getekende functiebeschrijving van de kandidaat.
 • Een IWP-diploma.
 • EQF level 3 betreft MBO3, Secundair leerling wezen, LBO-B opleidingen in technische richtingen (EQF level 4 betreft MBO4, LTS).

Uitzonderingen:

 • Aan de examencommissie of een vertegenwoordiging hiervan kan een verzoek tot toelating tot de opleiding en het examen worden voorgelegd. Getoetst wordt op aanwezige kennis en relevante werkervaring van minimaal 6 jaar. De commissie bepaalt op welke wijze getoetst wordt. Aan deze toetsing kunnen kosten verbonden zijn.
 • Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen door de opleidingsinstelling als gast tot de opleiding worden toegelaten maar mogen niet deelnemen aan het examen.
 • Om tot het examen te worden toegelaten moet de kandidaat aan de genoemde toelatingsvoorwaarden van de opleiding voldoen en een verklaring kunnen overleggen van de opleidingsinstelling waaruit blijkt dat hij het betreffende hoofdonderwerp van het theoretische gedeelte van de opleiding voor minimaal 90% heeft gevolgd.
Inhoud

Inhoud opleiding IWS

 • Lasprocessen en apparatuur.
 • Materialen en materiaalgedrag bij het lassen.
 • Constructie en ontwerp.
 • Fabricage en toepassing.
 • Praktijk en demo’s

​

Click or drag a file to this area to upload.

                Vragen?

     Contact VDL Hoofdkantoor

      Rob Bloks & Chantal Panjoel

    040 – 292 50 65
    opleidingen@vdl.nl

     Inhoudelijke vragen Lasinstituut

      Jannes Ottevanger &
      Astrid Dirkzwager

   088 – 13 44 555
   vdl-opleidingen@lasinstituut.nl