+31 (0)88-1344555 info@lasinstituut.nl
Selecteer een pagina

International Welding Technologist (IWT) bij VDL

   

Opleiding tot IWT (voorheen MLT / Middelbare lastechniek)

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € x.xxx,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal

Wanneer en waar?

Wanneer en waar?

Locatie:      De Groot LPMW Lasinstituut Breda, Weidehek 24 Breda (Let op: Locatie kan nog wijzigen)

Start:          Donderdag 20 februari

Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers: 7.
De groepsgrootte varieert van minimaal 7 tot maximaal 14 personen.

Omschrijving

Omschrijving

In toenemende mate wordt kennis van las- en verbindingstechnieken belangrijker. Als International Welding Technologist (IWT), voorheen Middelbare lastechniek (MLT), coördineer je alle lastechnische zaken in het bedrijf. Je bereidt de zaken voor, bent verantwoordelijk voor de uitvoering, de kwaliteit, het laswerk en de lassers. De opleiding heeft als doel om de normen en regelgeving, zoals de EN 1090, de NEN-EN-ISO 3834 en de EN-ISO 1473, goed te kunnen interpreteren. Met het certificaat International Welding Technologist (IWT) toon je aan te beschikken over deze benodigde kennis en ben je lascoördinator volgens de EN ISO 14731. Een International Welding Technologist (IWT) is  verantwoordelijk is voor:

 • De lastechnische aspecten bij: voorbereiding, vervaardiging, kwaliteitsaspecten en lasprocessen;
 • Bedrijfstechnische en bedrijfseconomische facetten van het lassen in het productieproces;
 • Contacten tussen opdrachtgever en eigen bedrijf met betrekking tot het lassen.

Verder geeft deze opleiding invulling aan alle eisen zoals gesteld in de EN-ISO 14731 ten aanzien van het tweede niveau van “Lascoördinatie”: “personeel met uitgebreide technische kennis” (zie ook bijlage A van EN-ISO 14731).

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week. (Let op: dit is enkel een indicatie, en verschilt per kandidaat)

 

Studiemateriaal en diploma

Lasinstituut maakt gebruik van het studiemateriaal van het NIL. De opleiding wordt afgerond met een examen over de 4 lasmodules. Bij goed gevolg van alle modules ontvang je het landelijk erkende NIL diploma Middelbaar Lastechnicus en het internationale diploma International Welding Technologist (IWT).

Toelatingseisen

U dient in het bezit zijn van een MBO diploma WTB of metaalkunde of een diploma schakelcursus Lastechniek.

Inhoud

Onze lasschool beschikt over een eigen praktijkschool. Daarom volgt bij ons direct na ieder theorieblok het praktijkgedeelte. Daardoor wordt het een stuk gemakkelijker om de lasprocessen goed te begrijpen én goed te onthouden!

Theorielessen IWT

In de theoretische blokken komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Lasprocessen en lasapparatuur
 • Materialen
 • Constructie en ontwerp
 • Fabricage en toepassingen

Praktijklessen IWT

In de praktijkblokken doet u praktijkervaring op, op het gebied van de verschillende lasprocessen:

 • Lasproces herkenning
 • Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden volgens EN-ISO 5817
 • TIG-lassen / 141
 • MIG/MAG lassen /131, 135, 136 en 138
 • Booglassen met beklede elektroden / 111
Annuleringsvoorwaarden

Artikel 15 Annulering of wijziging van de inschrijving

1            Annulering van de inschrijving door Deelnemer is altijd mogelijk. Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

-      bij annulering tenminste één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 25% van het opleiding- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering tenminste één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van het opleidings- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering één week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is deelnemer het gehele opleidings- en examengeld verschuldigd.

2            Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

3            Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

                Vragen?

     Contact VDL Hoofdkantoor

      Rob Bloks & Chantal Panjoel

    040 – 292 50 65
    opleidingen@vdl.nl

     Inhoudelijke vragen Lasinstituut

      Jannes Ottevanger &
      Astrid Dirkzwager

   088 – 13 44 555
   vdl-opleidingen@lasinstituut.nl