Selecteer een pagina

Schakelcursus IWT (S-MLT) bij VDL

   

Opleiding tot S-MLT (schakelcursus IWT)

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € x.xxx,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal

Wanneer en waar

Wanneer en waar?

Locatie:      De Groot LPMW Lasinstituut Breda, Weidehek 24 Breda (Let op: Locatie kan nog wijzigen)

Start:          Woensdag 25 maart

Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers: 7.
De groepsgrootte varieert van minimaal 7 tot maximaal 14 personen.

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 15 Annulering of wijziging van de inschrijving

1            Annulering van de inschrijving door Deelnemer is altijd mogelijk. Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

-      bij annulering tenminste één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 25% van het opleiding- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering tenminste één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van het opleidings- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering één week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is deelnemer het gehele opleidings- en examengeld verschuldigd.

2            Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

3            Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Schakelcursus International Welding Technologist (S-IWT) is een diploma van de voortgezette opleiding in het kader van het leerlingwezen of een vergelijkbare vooropleiding met voldoende theoretische kennis nodig. Indien men hier niet aan voldoet is deelname alleen mogelijk in overleg met de cursusleider.

Voor wie

Voor wie

De Schakelcursus Middelbare Lastechniek (S-MLT) richt zich op deelnemers met onvoldoende vooropleiding voor de opleiding ‘International Welding Technologist (IWT)’. Halverwege het cursusjaar (medio juni) wordt er voor de vakken Wiskunde en Elektrotechniek examen afgenomen. Aan het einde van de cursus wordt er voor de overige vakken examen afgenomen. Voor het vak Rapporteren moet een schriftelijke opdracht uitgevoerd worden. Slaagt men voor het totale examen, dan is men toelaatbaar tot de opleiding International Welding Technologist.

Inhoud

Het programma van de Schakelcursus Middelbare Lastechniek (S-MLT) of ookwel International Welding Technologist (S-IWT) ziet er als volgt uit:

  • Wiskunde: o.a. eerste en tweede graadvergelijkingen, grafieken, lineaire en kwadratische functies.
  • Elektrotechniek: o.a. elektrische spanning, stroom en weerstand, meten van stroom en spanning, elektrolyse en magnetisme.
  • Sterkteleer: bijv. belasting en spanning, toelaatbare spanning, elasticiteit, belasting op stuik en vlaktedruk.
  • Materialenkennis: bijv. ongelegeerd staal, non-ferro metalen, maar ook kunststoffen en rubbers komen aan bod.
  • Organisatie: soorten en doelstellingen van het bedrijf, structurering van een organisatie en diverse soorten functies die binnen een organisatie aanwezig zijn (zoals technische functies en administratieve functies).
  • Lezen van constructietekeningen: u leert tijdens dit onderdeel technische tekeningen lezen die veelal nodig zijn bij het uitoefenen van een technische functie.
  • Rapportage: onmiskenbaar in elke functie geworden. Daarom komt ook dat aan bod: zoals het schrijven van een korte zakelijke brief, het opstellen van een kort rapport, het opstellen van een uitgebreid rapport naar aanleiding van een onderzoek.

​​

                Vragen?

     Contact VDL Hoofdkantoor

      Rob Bloks & Chantal Panjoel

    040 – 292 50 65
    opleidingen@vdl.nl

     Inhoudelijke vragen Lasinstituut

      Jannes Ottevanger &
      Astrid Dirkzwager

   088 – 13 44 555
   vdl-opleidingen@lasinstituut.nl