Selecteer een pagina

Visueel Lasinspecteur level 2 bij VDL (VT-w2)

   

Opleiding tot Visueel Lasinspecteur lvl 2 (VT-w2)

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € x.xxx,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal.

Wanneer en waar

Wanneer en waar?

Locatie:      VDL Hoofdkantoor, Hoevenweg 1 Eindhoven

Start:          Woensdag 25 maart

Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers: 7.
De groepsgrootte varieert van minimaal 7 tot maximaal 14 personen.

Toelatingseisen

Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal is kennis van de lastechniek een vereiste.

Omschrijving

Visueel Lasinspecteur level 2 (VT-w2)

De 6-daagse opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 2 (VT-w2) biedt inzicht in alle facetten van het visueel beoordelen van lasonvolkomenheden in staal en roestvaststaal volgens NEN-EN-ISO 5817.

Doel van de opleiding

Deelnemers aan de opleiding vergroten hun kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen door middel van zowel theoretische als praktijkinformatie. Zij zijn na de opleiding in staat om zelfstandig gebreken in gelaste delen te signaleren en te meten.

Bestemd voor

De opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 2 (VT-w2) is bestemd voor QA-QC medewerkers, lascoördinatoren die lasverbindingen willen gaan controleren en de resultaten gaan rapporteren. Deelnemers die zijn gecertificeerd op niveau 2 hebben de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens Europese norm zoals NEN-EN-ISO 5817.

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 15 Annulering of wijziging van de inschrijving

1            Annulering van de inschrijving door Deelnemer is altijd mogelijk. Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

-      bij annulering tenminste één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 25% van het opleiding- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering tenminste één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van het opleidings- en examengeld in rekening gebracht;

-      bij annulering één week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is deelnemer het gehele opleidings- en examengeld verschuldigd.

2            Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

3            Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Inhoud
 • Inleiding lasprocessen
 • Materialen kennis
 • Visuele inspectie technieken
 • Lasnaadaanduidingen volgens ISO 2253
 • Visuele lasinspecties uitvoeren conform NEN-EN-ISO 5817
 • Definities van lasfouten volgens NEN-EN-ISO 6520-1
 • Praktisch meten van diverse lasverbindingen
 • Opstellen van een inspectie rapport aan de hand van de Europese normen
 • Rapporteren over de resultaten van het visuele las- onderzoek
 • Niet Destructief Onderzoek technieken (NDO)
 • Het leren lezen en interpreteren van een lasmethode- beschrijving (WPS)

​

                Vragen?

     Contact VDL Hoofdkantoor

      Rob Bloks & Chantal Panjoel

    040 – 292 50 65
    opleidingen@vdl.nl

     Inhoudelijke vragen Lasinstituut

      Jannes Ottevanger &
      Astrid Dirkzwager

   088 – 13 44 555
   vdl-opleidingen@lasinstituut.nl