Automatische concepten

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Visuele Lasinspectie

Ook voor het DNV certificaat ‘VT-w2’ dient jaarlijks een en ander te worden ondernomen om deze geldig te houden. Zo dient jaarlijks ten minste 1 inspectie te worden vastgelegd in het ‘logboek’ en wordt de inspecteur geacht elk jaar zijn ogen te laten testen. In samenwerking met De Groot organiseert VDL jaarlijks voor haar medewerkers een aantal ‘Terugkomdagen’.

Tijdens deze Terugkomdag wordt alle deelnemers de gelegenheid geboden om aan de verplichting van eerdergenoemde inspectie en oogtest te voldoen. Elke 5 jaar wordt de kandidaat geacht met officiële documentatie aan te tonen dat hij/zij dit jaarlijks heeft getoetst, en na 10 jaar dienen ook bepaalde onderdelen van het examen opnieuw te worden afgelegd.

Hieronder een passage uit de NEN-EN-ISO 9712:2012, waarin wordt gesproken over de verlenging van het VT-w2 certificaat: