International Welding Inspector comprehensive level (IWI-C) bij VDL

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Wanneer en waar?

Locatie:      De Groot LPMW Lasinstituut Breda, Weidehek 24 Breda (Let op: Locatie kan nog wijzigen)

Start:          Donderdag 12 maart 2020

Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers: 7.
De groepsgrootte varieert van minimaal 7 tot maximaal 14 personen.

Omschrijving

In toenemende mate wordt kennis van las- en verbindingstechnieken belangrijker. Als International Welding Inspector Comprehensive level (IWI-C) coördineer je alle lastechnische zaken in het bedrijf, en ben je tevens op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van lasinspectie. Je bereidt de zaken voor, bent verantwoordelijk voor de uitvoering, de kwaliteit, het laswerk en de lassers. De opleiding heeft als doel om de normen en regelgeving, zoals de EN 1090, de NEN-EN-ISO 3834 en de EN-ISO 1473, goed te kunnen interpreteren. Met het certificaat International Welding Inspector Comprehensive level (IWI-C) toon je aan te beschikken over deze benodigde kennis en ben je lascoördinator volgens de EN ISO 14731. De IWI-C is een vervolg op de IWT. De onderwerpen:

Verder geeft deze opleiding invulling aan alle eisen, zoals gesteld in de EN-ISO 14731, ten aanzien van het tweede niveau van “Lascoördinatie”: “personeel met uitgebreide technische kennis” (zie ook bijlage A van EN-ISO 14731).

Kleine groepen én Studiecoach

Bij De Groot LPMW Lasinstituut snappen we dat het best een pittige opleiding is. Daarom houden wij de cursusgroep klein en kunnen wij u veel persoonlijke aandacht geven. Bovendien krijg je bij het Lasinstituut een studiecoach die jou gedurende het hele jaar begeleidt tot aan het examen!

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week. (Let op: dit is enkel een indicatie, en verschilt per kandidaat)

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 15 Annulering of wijziging van de inschrijving

 1. Annulering van de inschrijving door Deelnemer is altijd mogelijk. Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:
  – bij annulering tenminste één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 25% van het opleiding- en examengeld in rekening gebracht;
  – bij annulering tenminste één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van het opleidings- en examengeld in rekening gebracht;
  – bij annulering één week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is deelnemer het gehele opleidings- en examengeld verschuldigd.
 2. Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.
 3. Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Toelatingseisen

U moet minimaal in het bezit zijn van een diploma IWT (International Welding Technologist) of IWE  (International Welding Engineer).​​

Inhoud

Theorielessen IWI-C

 • Introductie tot inspectie, termen en definities
 • Mechanische testen
 • NDO testmethoden
 • Kwaliteitszorg
 • Management van   inspectiefuncties
 • Visuele lasinpectie
Click or drag a file to this area to upload.